Žáci o učitelích


Tato posuzovací škála zjišťuje Vaše mínění o konkrétním učiteli. Vaše názory jsou anonymní. Výsledky průzkumu mají sloužit ke zlepšení výuky a zpřesnění práce managementu školy. Žádáme Vás o pravdivé zodpovězení jednotlivých otázek. Chceme znát Váš osobní názor, který se samozřejmě může lišit od názoru Vašich spolužáků. Neraďte se s nimi, odpovídejte podle svého názoru.

Průzkum obsahuje 32 otázek.

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.